BDL 2022 6#

Datum 29.10.2022
Ligy Baklažánská Doubles Liga
PDGA -
Hřiště Zámecká zahrada Duchcov
Ředitel turnaje Pepa Otta, #3650: 776728211 , pepa.otta@seznam.cz
Pomocný ředitel Vít Dupák:
Kapacita 22 hráčů

Informace

Jedná se o soubor turnajů, které si kladou za cíl rozvoj discgolfu v Ústeckém kraji. Sezóna 2022, čítá 6 turnajů. Na těch se rozlišují 2 kategorie - MA1MA2 . Kategorie nejsou dělené podle věku nebo pohlaví, ale podle výkonnosti hráčů, která se měří PDGL ratingem. Toto rozdělení nám dovoluje připravit pro hráče všech úrovní vyrovnané prostředí a zajistit tak atraktivitu turnajů.

 

Registrace

Prosím při registraci uvést do poznámky název teamu a jméno vašeho partnera. Pokud by se chtěl někdo zúčasatnit turnaje a neměl by partnera do teamu dejte mi prosím vědět a v případě, že by bylo více lidí "plonkových" , tak vás dáme nějak do kupy .

Na každém turnaji na vás čeká:

Vyhlášení vítězů všech otevřených kategorií a předání cen

Tradiční losovačka o věcné ceny od našich sponzorů.

V případě potřeby bezplatné zapůjčení disků samozřejmostí.

 

Hráčské kategorie:

Hráčské dvojice se rozdělí do 2 skupin dle průměrného ratingu obou hráčů (rating (1.hráče +2.hráče)/2 ) dle toho to vzorce budou hráči rozděleni do těchto 2 kategorií. V případě že jeden hráč nebude mít rating automaticky se bere rating druhého hráče z teamu s ratingem jako rating teamu. V případě, že nebude mít ani jeden hráč z teamu rating pak bude team zařazen do kategorie ma2 pokud nebude chtít daný team jinak. V případě, že se jeden hráč ze zaregistrovaného teamu se nebude moci zúčastnit a druhý hráč z teamu se bude chtít zúčastnit s jiným spoluhráčem, pak bude třeba zaregistrovat se pod jiným názvem(dostanou nový rating).

MA1 - pokročilí s ratingem 800 a více (hráči s 900 a více viz. sekce HANDICAP)
Do této kategorie se mohou přihlásit hráči s ratingem 800 a vyšším - dle ratingové tabulky. *

MA2 – začátečníci a středně pokročilí s ratingem 0 - 799
Do této kategorie se mohou přihlásit hráči s ratingem 0 do 799 - dle ratingové tabulky. *

 

*Pro přehled aktuálních ratingů klikněte zdeUDGL         

*HANDICAP:

Řazení hráčů do flightu :

Pro první kolo se mohou hráčské teamy spárovat. Tudíž se může team A dohodnout s teamem B, že si spolu zahrají první kolo. Vždy však musí dát vědět nejpozději 24hodin před začátkem turnajem, abychom měli dostatek času pro přípravu flightů. V opačném případě pak budou teamy rozlosovány náhodně.

Další kola se teamy dělí podle dané kategorie a aktuálního pořadí po prvním kole.

Jak se bude hrát:

Bude hrát best shot, best hole, alternate shot a worst shot. 

Best shot - každý z teamu hodí disk a z těchto dvou disků si vyberou ten pro ně přívětivější pro další zvládnutí celé jamky.Tento postup se opakuje stále až do puttování při kterém stačí, aby jeden z dvojice disk dohodil a tím za team jamku dohrál

Alternate shot - Jedná se o střídavý druh hry, tudíž na první jamce začne hráč 1 a po odhození hráč 2 hází z místa dopadu disku hráče 1. Tento postup se opakuje celé kolo i při puttování. Jelikož se tento postup opakuje celé kolo nesmí dojít k přerušení při změně jamek, tudíž když na jamce 1 končí hráč 1 musí na jamce 2 začínat hráč 2.

Worst shot - neboli také protivníkova volba. Jedná se o způsob hry, při které hazí oba hráči  a po odhození obou disků jim protivník zvolí ten horší. To samé se opakuje při každém hodu až do puttování. Při puttování musí oba hráči dohodit a to v tom samém hodu.Pokud dohodí pouze jeden hráč pak se puttování opakuje a to pak z nedohozené pozice předchozího puttu.

Best hole - Tento typ hry se hraje tak, že oba hráči z teamu odehrají celou jamku sami(společně na jedné jamce) a po dokončení jamky si team připisuje skóré toho hráče z teamu, který zahraje lépe.

Startovné:

3OOkč – team (vždy uvést jméno teamu  a jméno odesílatele)

číslo účtu - 2588548083/0800

 

Harmonogram: 

8H00 - registrace 
8h30 - Meeting 
9h10 - výhoz 1.+ 2. kolo
12h15 - 13H15 Obed 
13h30 - výhoz 3.+ 4. kolo
16h00 vyhlášení + losovačka

 

Bodování: 

výsledky BDL se vyhlašují ve všech kategoriích vypsaných pro BDL 2022.

- do konečného pořadí se započítává nejlepších 5 výsledků teamu.

- v  případě rovnosti bodů více teamů na 1. - 3.místě se pořadí určí podle celkového počtu umístění na 1. místě, případně na 2. a 3. místě.

Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého teamu dle dané tabulky pro BDL 2022.

Hráčský outfit

Není třeba dodržovat žádné dekórum, ale budeme rádi když uvidíme další teamy v teamových drezech,případně jiných párových vychytávkách, abychom v tom nebyli sami :)

Užitečné odkazy

Odkaz na událost na Facebooku( fotky jednotlivých jamek a layoutu, další případné informace )  

https://www.facebook.com/Baklazanliga - odkaz na celou BDL


Registrace


Registrační fáze 1
14.09.2022 20:00 - 28.10.2022
VšichniHřiště