O slovácký košᵗ Vacenovice

Datum 18.05.2024 - 19.05.2024
Ligy ČADG 2
AMATÉRSKÁ DISCGOLFOVÁ LIGA
PDGA C
Hřiště DiscGolf Vacenovice
Ředitel turnaje Josef Kralovič, #5130: discgolfvacenovice@seznam.cz
Pomocný ředitel Pavel Kreml, #6685:
Kapacita 90 hráčů

Informace

ADL

O slovácký košt

Vacenovice

Organizátor turnaje: Discgolfclub Vacenovice (fakturačně: Sportovní klub Vacenovice, z.s.)

Kdy: 18.–19.5.2024

Kde: Discgolf Vacenovice

         Turnajové centrum, driving range a parkoviště na hasičském areálu Vacenovice   (bezprostředně sousedí s discgolfovým hřištěm)

Klasifikace:

        PDGA C

        Čtvrtý turnaj Amatérské discgolfové ligy 2024

        Součástí nultého ročníku ČADG ligy, úroveň 2

 

MAPKA AREÁLU

 

         Caddy book bude doplněn nejpozději 14 dní před začátkem turnaje.

 

Formát: 3x 18 jamek, bez finále

Pravidla: soutěží se dle platných pravidel PDGA a soutěžního řádu ČADG

       Jamky pro rozhoz - 17 a 18 stále dokola; formát rozhozu náhlá smrt.

       Kategorie MPO, MA1, MA2, MA3 hrají layout Vacenovice PRO 18 blue.

       Kategorie MA4, MJ15, FPO budou mít zkrácená výhoziště vycházející z layoutu Vacenovice CLASSIC 18 red, trasa shodná s layout PRO.

       Kategorie FA1, FA3, MJ12 budou mít zkrácená výhoziště vycházející z layoutu Vacenovice SHORT 18 green, trasa shodná s layout PRO.

 

       CTP pro MPO, MA1, MA2, MA3, - jamka 4

       CTP pro MA4, MJ15, FPO - jamka 3

       CTP pro FA1, FA3, MJ12 - jamka 18

 

Hráčské kategorie:

        Amatér 1 (MA1) - všichni hráči s PDGA ratingem do 970

        Amatér 2 (MA2) - všichni hráči s PDGA ratingem do 935

        Amatér 3 (MA3) - všichni hráči s PDGA ratingem do 900

        Amatér 4 (MA4) - všichni hráči s PDGA ratingem do 850

        Amatérka 1 (FA1) - všechny hráčky s PDGA ratingem do 875

        Amatérka 3 (FA3) - všechny hráčky s PDGA ratingem do 775

        Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně

        Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně (hráči do 13 let věku musí mít během turnajové hry dospělý doprovod

                                          – viz soutěžní manuál PDGA, bod 1.13)

        MPO - všichni hráči s PDGA ratingem 970 a vyšším

        FPO - všechny hráčky s PDGA ratingem 875 a vyšším

 

Divoké karty:

Organizátor si vyhrazuje 10 % kapacity turnaje pro divoké karty, které rozdělí nejpozději týden před začátkem turnaje.

Záměrem organizátora je otevřít kategorii MPO s několika českými TOP hráči, tzn. takoví hráči budou při žádostech o divokou kartu upřednostněni.

Žádosti o divoké karty pište výhradně na email discgolfvacenovice@seznam.cz

 

 

Harmonogram

Pátek

možnost příjezdu na hasičský areál (turnajové centrum) a zakempit na celý víkend

WC (muži/ženy zvlášť), tekoucí voda (ne pitná) k dispozici, sprchy ne.

Cena kempovného 100 kč/os/noc

 

Sobota

8:00 otevření baru v turnajovém centru/možnost snídaně

8:30 hráčský meeting

9:30 výhoz prvního kola

12:30 pauza na občerstvení

13:30 výhoz druhého kola

18:00 večerní párty v turnajovém centru, discgolfové dovednostní soutěže.

 

Neděle

8:00 otevření baru v turnajovém centru/možnost snídaně

8:30 hráčský meeting

9:30 výhoz třetího kola

13:30 vyhlášení výsledků

 

Ceny a hráčský balíček

Ceny:

Budou odměněni 3 nejlepší hráči v každé kategorii.

Vítěz každé kategorie dostane originální trofej z kovářské dílny vacenovského všeuměla Arnošta Brázdila.

 

Balíček:

Lehký sobotní oběd přímo na hřišti.

Vepřové kýty na grilu v rámci sobotní večerní párty.

 

Startovné

Platbu startovného můžete provést skrz tento QR kód, kde se vám ve zprávě pro příjemce objeví O slovacky kos Vacenovice, napište za tuto zkratku vaše jméno a příjmení, abychom vaši platbu mohli správně přiřadit.

ZADEJ SPRÁVNOU ČÁSTKU STARTOVNÉHO DLE PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE

Mimo QR kód můžete platit na účet 1440313339/0800

VS: 13185

 Do zprávy pro příjemce napište: O slovacky kos Vacenovice  + jméno a příjmení

 

Poplatky a registrace

Ceny za jednotlivé kategorie jsou uvedeny níže.

Junioři / juniorky do 18ti let (včetně těch, kteří dosáhli / dosáhnou věku 18 let v roce 2024) platí snížené vstupné 500,- Kč nezávisle na kategorii. Snížený poplatek  je díky programu ČADG na podporu juniorů pro rok 2024

Nečlenové ČADG připlácí ke startovnému 150kč!

 

Startovné musí být uhrazeno do 7 dnů od chvíle, kdy se dostal na startovní listinu turnaje. Pokud hráč tuto povinnost nesplní, ředitel turnaje je v případě, že se na čekací listině nachází další hráči, povinen jej posunout na konec registrační (respektive čekací) listiny bez zbytečného prodlení

V případě odhlášení z turnaje se startovné vrací dle soutěžního manuálu PDGA (bod 1.03).

 

Ubytování

Hasičský areál Vacenovice (turnajové centrum), prostor vyhrazený pro stany a karavany.

WC (muži/ženy zvlášť), tekoucí voda (ne pitná) k dispozici, sprchy ne.

Cena kempovného 100 kč/os/noc

Další tipy v okolí hřiště:

Apartmány Oáza Vacenovice

Penzion U sklípků Vacenovice

Penzion Na Zelnicách Ratíškovice

Ubytování U Zbrodku v Ratíškovicích

Hotel Vinohrad Milotice

Penzion u Zámku Milotice

Scoring

Hrát se bude podle platných PDGA pravidel aktualizovaných na rok 2024 tzn. každý hráč si vede vlastní skórkartu, ve které zapisuje skóre po každé odehrané jamce pro všechny hráče ve svém flightu. Preferujeme, aby hráči (ideálně čtyři) zapisovali své skóre primárně přes pdga.com/score a jeden hráč ze skupiny zapisoval skóre na idiscgolf.cz. Přístupové heslo je "vacky"

 

Oficiální pravidla PDGA aktualizovaná na rok 2024:

 

Každý hráč má vlastní skórkartu, ve které zapisuje skóre po každé odehrané jamce, pro všechny hráče ve svém flightu. Jsou-li ve skupině čtyři hráči, bude skóre každého hráče na každé jamce zapsáno čtyřmo: v hráčově skórkartě a ve skórkartách jeho spoluhráčů. Hráč, který odmítá zapisovat skóre, může být diskvalifikován.

Jedinou výjimkou kdy hráč nezapisuje skóre je, když to za něj činí jeho caddie. I za toto skóre je však osobně zodpovědný hráč sám.

 

Po dokončení každé jamky, zaznamená každý hráč skóre každého hráče ve skupině tak, aby byly jednotlivé skóre shodné a jasné celé skupině. Jakékoliv trestné hody se hráči zaznamenávají spolu se skóre, které odehrál na dané jamce.

 

Všichni hráči ve flightu jsou zodpovědní za sladění výsledků jednotlivých hráčů ve flightu a následně musí každý hráč odeslat svou skórkartu do 30 minut od ukončení kola jejich skupiny. Hráč, který včas nepředá svou skórkartu obdrží dva trestné hody.

 

Pokud hráč odevzdá skórkartu, kde je jeho celkové skóre nebo skóre na jamkách vyplněno nesprávně, tak se k jeho správnému skóre připočtou dva trestné hody.

Hráč není penalizován, pokud jiný hráč jeho skupiny předá chybně vyplněnou skórkartu nebo ji nepředá včas, tzn. že každý hráč si zodpovídá sám za správnost a předání své skórkarty.

 

Další nová pravidla:

 

Zařízení, která vydávají slyšitelný zvuk nebo osvětlující světlo jsou během průběhu kola zakázána. Porušení se považuje za courtesy violation tzn. první napomenutí je bez penalizace (warning), za každé další porušení si hráč připíše ke skóre na dané jamce trestný hod.

 

Partneři turnaje

 

 

 

AŤ TO LÉCE, NEBO AŤ SA TO ASPOŇ KOTÚLÁ

 


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 800,- Kč 950,- Kč -
FPO 800,- Kč 950,- Kč -
MJ12 500,- Kč 650,- Kč -
MJ15 500,- Kč 650,- Kč -
MA1 800,- Kč 950,- Kč -
MA2 800,- Kč 950,- Kč -
MA3 800,- Kč 950,- Kč -
MA4 800,- Kč 950,- Kč -
FA1 800,- Kč 950,- Kč -
FA3 800,- Kč 950,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
30.03.2024 20:00 - 05.04.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 2
06.04.2024 20:00 - 12.04.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 3
13.04.2024 20:00 - 19.04.2024
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 4
20.04.2024 20:00 - 17.05.2024
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Wild card
2 Wild card
3 Wild card
4 Wild card
5 Wild card
6 Wild card
7 Wild card
8 Wild card
9 Jakub Veselý 102611 935 973 MPO MGNJ Wild card
10 Adam Kulich 117338 870 907 MA2 DeGen Registrovaný
11 Tomáš Mozola "Tom" 103693 943 976 MA1 Registrovaný
12 Silvestr Mikuláštík "ml." 226072 849 860 MJ15 MGNJ Registrovaný
13 Jaroslav Hyka 246927 803 790 MA4 DiGlau Registrovaný
14 Petr Šašek "Frťan" 161309 888 898 MA2 PeaceEgg Registrovaný
15 Martin Mozola "Mathew" 89209 859 858 MA3 Registrovaný
16 Jaroslav Bláha 92104 906 889 MPO HUNTERS Registrovaný
17 Daniel Číhal 212207 921 927 MA2 DGC Beskyd Registrovaný
18 Ondřej Rainiš "TajnejHajnej" 206481 831 835 MA3 DeGen Registrovaný
19 Ondřej Hadaš 103789 843 872 MA3 DeGen Registrovaný
20 Jindřich Ottl 116509 908 915 MA1 TMHOI Registrovaný
21 Pavel Galek "Kelag " 191996 918 861 MA3 Registrovaný
22 Jan Hlawatschke 101145 835 829 MA3 DeGen Registrovaný
23 Jan Vajda "Vajdik" 267718 774 MA4 DGCTPV Registrovaný
24 Roman Jurajda 181253 962 958 MA1 BUŘOV Registrovaný
25 Jiří Vaško 275026 766 813 MA4 DGCTPV Registrovaný
26 Josef Kralovič 205711 920 940 MA1 DGC Kobylí Registrovaný
27 Mikuláštík Michaela 257378 643 688 FA3 MGNJ Registrovaný
28 Vlastimil Janda 91817 818 830 MA4 DGC Kobylí Registrovaný
29 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 782 790 MA4 MGNJ Registrovaný
30 Silvestr Mikuláštík 164268 902 902 MA2 BUŘOV Registrovaný
31 Josef Trachtulec 281811 835 860 MA3 DGCMK Registrovaný
32 Nikol Mikuláštík 226071 803 830 FA1 MGNJ Registrovaný
33 Patrik Moulis 246591 890 900 MA2 Animals Registrovaný
34 Martin Bříštěla "Bříza" 247846 875 871 MA3 DGC Zlín Registrovaný
35 Ondřej Šauer 253655 847 837 MA4 Animals Registrovaný
36 Ondřej Michna 282009 863 844 MA3 Animals Registrovaný
37 Tomáš Mikulica 91834 860 868 MA3 DGC Kobylí Registrovaný
38 Tomáš Damborský 208272 841 837 MA4 DGC Kobylí Registrovaný
39 Jan Marek 236987 863 847 MA3 Animals Registrovaný
40 Pavel Marek 236993 742 739 MA4 Animals Registrovaný
41 Jan Klíma 265166 881 897 MA3 Registrovaný
42 Jiří Burýšek 270101 774 780 MA4 Registrovaný
43 Štěpán Burýšek 240042 856 844 MJ15 ODG Registrovaný
44 Daniel Kučínský 277529 795 759 MA4 Animals Registrovaný
45 Jan Pajurek 111333 884 886 MA3 Fénix Brno Registrovaný
46 Jarmila Havířová 62762 854 861 FA1 Registrovaný
47 Monika Rullová 225523 733 747 FA3 DGCTPV Registrovaný
48 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 878 859 MA3 DGCTPV Registrovaný
49 HUGO KRIČKA 126331 927 935 MPO Registrovaný
50 Petr Žák 222826 882 890 MA3 DGCTPV Registrovaný
51 Martin Krička 63190 915 MA2 Registrovaný
52 Libor Juřena 176907 916 957 MPO DGC Kobylí Registrovaný
53 Marek Novotný 233778 908 919 MA2 Registrovaný
54 Juraj Falath 233531 860 876 MPO Registrovaný
55 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 863 861 MA3 DGC Kadaň Registrovaný
56 Daniel Barák 230033 915 MA2 Animals Registrovaný
57 Radek Marek 237036 790 800 MA4 Animals Registrovaný
58 Jakub Hošek 130320 913 913 MA2 DGC Praha Registrovaný
59 Barbara Ráčková 233444 868 864 FA1 Fénix Brno Registrovaný
60 Tomáš Ráček 233423 957 966 MA1 Fénix Brno Registrovaný
61 Ondřej Běloušek 110186 883 879 MA3 SPIN TEAM Registrovaný
62 Libor Havlíček 81179 942 948 MPO DGCMK Registrovaný
63 Tomas Hons 234155 814 808 MA3 Registrovaný
64 Petr Masník 89187 933 962 MPO MGNJ Registrovaný
65 Martin Petráš 186424 870 880 MA3 DGC Tučín Registrovaný
66 Jakub Postler 270592 756 777 MA4 DGCMK Registrovaný
67 David Novák 203052 786 796 MA4 DGCRO Registrovaný
68 Matouš Novák 155597 924 928 MA2 DGCRO Registrovaný
69 Barbora Žák Havlová 222825 810 820 FA1 DGCTPV Registrovaný
70 Lukáš Kočí 84146 913 913 MA2 DGCMK Registrovaný
71 Pavel Kreml 283650 843 MA3 DGC Vacky Registrovaný
72 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 804 829 MA4 DG Eagles Registrovaný
73 Ondřej Zatloukal "Kačus" 103582 828 849 MA4 DG Eagles Registrovaný
74 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 907 925 MA2 DG Eagles Registrovaný
75 Petr Bujnošek 61660 891 948 MA1 DG Eagles Registrovaný
76 Alexandr Nádaský 261191 851 856 MA3 HotShots Registrovaný
77 Marek Slezák 227642 840 852 MA3 DGC Praha Registrovaný
78 Lukáš Janovský 243253 859 870 MA3 DGC Praha Registrovaný
79 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 854 812 MA3 DGC Flying... Registrovaný
80 Jiří Macků 99773 849 864 MA3 Fénix Brno Registrovaný
81 Martin Feix 251767 863 871 MA2 DGT Hawks Registrovaný
82 Jiří Feix 261281 690 691 MA4 DGC Praha Registrovaný
83 Pavol Urban 282219 853 859 MA4 Registrovaný
84 Ladislava Slezáková 255800 757 727 FA3 Registrovaný
85 Radek Bohunský 154824 868 872 MA3 Fénix Brno Registrovaný
86 Jozef Čierny 210104 913 919 MA2 Registrovaný
87 Dominik Vavřínek 124495 920 921 MA2 Animals Registrovaný
88 Miroslav Budík 138809 889 923 MA2 Animals Registrovaný
89 Martin Opršal 103677 931 952 MPO Fénix Brno Registrovaný
90 Ondřej Winkler 284850 847 MA3 Animals Registrovaný
91 Tomáš Melša "Melůnes" 861 MA3 Waiting list
92 Michaela Valla Rullová 776 FA3 DGCTPV Waiting list
93 Roman Cabejšek 748 MA4 Animals Waiting list
94 Matěj Müller MJ15 Waiting list
95 Roman Haluzík "Haluz" 828 MA4 HLO Waiting list
96 Miroslav Všolek 187524 890 916 MA2 DG Eagles Waiting list
97 Filip Janů 223989 858 860 MJ15 DGC Zlín Waiting list
98 Petr Štolfa 858 MA3 Morkovice Waiting list
99 Michal Horak 281444 850 897 MA3 DG Dolphin... Waiting list
100 Lukáš Hanák 795 MA4 Animals Waiting list
101 Maxmilián Jakeš 273516 926 956 MA2 VWDGT Waiting list
102 Julius Nadberežný 69023 849 872 MA3 BudweisDC Waiting list
103 Vojtěch Zavičák 273035 821 833 MJ15 VWDGT Waiting list
104 Michal Vojtíšek 193694 855 877 MA3 Waiting list
105 Marek Martínek 759 MA4 Animals Waiting list
106 Lukáš Entrichel 768 MA4 DGCRO Waiting list
107 Michal Martínek "Meky" 201556 873 863 MA3 DGCRO Waiting list
108 Tomáš Komoň 791 MA4 DGC Vacky Waiting list
109 Václav Dočekal 231226 877 897 MA3 DG Dolphin... Waiting list
110 Miroslav Pavláček "Mirec" 775 MA4 Waiting list
111 Matyáš Pavláček 783 MJ15 Waiting list
112 Jan Mrůzek 260291 927 949 MPO DGCRO Waiting list
113 Michal Sviták 122508 692 631 MA4 MGNJ Waiting list
114 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 916 916 MA2 FloppyDisk Waiting list
115 Filip Carlan "Falko " 111692 917 941 MA1 FloppyDisk Waiting list
116 Jan Freiberk "Freiby" 267591 898 893 MA3 FloppyDisk Waiting list
117 Jana Beskydová "Yanna" 633 FPO FloppyDisk Waiting list
118 Lukáš Vyvial 283489 884 924 MA2 MGNJ Waiting list
119 Lenka Vondrová 122293 861 858 FA1 Fénix Brno Waiting list
120 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 934 938 MA1 Fénix Brno Waiting list
121 Matěj Štětka 206218 927 918 MPO BudweisDC Waiting list
122 Lukáš Jedlička 894 MPO D.U.B.hill Waiting list
123 Petr Miketa 798 MA4 DG Dolphin... Waiting list
124 Hana Balcárková 675 FA3 DG Dolphin... Waiting list
125 Michael Rádl 80009 958 960 MPO Fénix Brno Waiting list

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Jaroslav Bláha 92104 906 889 0 0
0 HUGO KRIČKA 126331 927 935 0 0
0 Libor Juřena 176907 916 957 0 0
0 Juraj Falath 233531 860 876 0 0
0 Libor Havlíček 81179 942 948 0 0
0 Petr Masník 89187 933 962 0 0
0 Martin Opršal 103677 931 952 0 0
0 Jakub Veselý 102611 935 973 0 0
0 Jan Mrůzek 260291 927 949 0 0
0 Matěj Štětka 206218 927 918 0 0
0 Lukáš Jedlička 0 894 0 0
0 Michael Rádl 80009 958 960 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Jana Beskydová "Yanna" 0 633 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Silvestr Mikuláštík "ml." 226072 849 860 0 0
0 Štěpán Burýšek 240042 856 844 0 0
0 Matěj Müller 0 0 0
0 Filip Janů 223989 858 860 0 0
0 Vojtěch Zavičák 273035 821 833 0 0
0 Matyáš Pavláček 0 783 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Tomáš Mozola "Tom" 103693 943 976 0 0
0 Jindřich Ottl 116509 908 915 0 0
0 Roman Jurajda 181253 962 958 0 0
0 Josef Kralovič 205711 920 940 0 0
0 Tomáš Ráček 233423 957 966 0 0
0 Petr Bujnošek 61660 891 948 0 0
0 Filip Carlan "Falko " 111692 917 941 0 0
0 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 934 938 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Adam Kulich 117338 870 907 0 0
0 Petr Šašek "Frťan" 161309 888 898 0 0
0 Daniel Číhal 212207 921 927 0 0
0 Silvestr Mikuláštík 164268 902 902 0 0
0 Patrik Moulis 246591 890 900 0 0
0 Martin Krička 63190 915 0 0
0 Marek Novotný 233778 908 919 0 0
0 Daniel Barák 230033 915 0 0 0
0 Jakub Hošek 130320 913 913 0 0
0 Matouš Novák 155597 924 928 0 0
0 Lukáš Kočí 84146 913 913 0 0
0 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 907 925 0 0
0 Martin Feix 251767 863 871 0 0
0 Jozef Čierny 210104 913 919 0 0
0 Dominik Vavřínek 124495 920 921 0 0
0 Miroslav Budík 138809 889 923 0 0
0 Miroslav Všolek 187524 890 916 0 0
0 Maxmilián Jakeš 273516 926 956 0 0
0 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 916 916 0 0
0 Lukáš Vyvial 283489 884 924 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Martin Mozola "Mathew" 89209 859 858 0 0
0 Ondřej Rainiš "TajnejHajnej" 206481 831 835 0 0
0 Ondřej Hadaš 103789 843 872 0 0
0 Pavel Galek "Kelag " 191996 918 861 0 0
0 Jan Hlawatschke 101145 835 829 0 0
0 Josef Trachtulec 281811 835 860 0 0
0 Martin Bříštěla "Bříza" 247846 875 871 0 0
0 Ondřej Michna 282009 863 844 0 0
0 Tomáš Mikulica 91834 860 868 0 0
0 Jan Marek 236987 863 847 0 0
0 Jan Klíma 265166 881 897 0 0
0 Jan Pajurek 111333 884 886 0 0
0 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 878 859 0 0
0 Petr Žák 222826 882 890 0 0
0 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 863 861 0 0
0 Ondřej Běloušek 110186 883 879 0 0
0 Tomas Hons 234155 814 808 0 0
0 Martin Petráš 186424 870 880 0 0
0 Pavel Kreml 283650 843 0 0 0
0 Alexandr Nádaský 261191 851 856 0 0
0 Marek Slezák 227642 840 852 0 0
0 Lukáš Janovský 243253 859 870 0 0
0 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 854 812 0 0
0 Jiří Macků 99773 849 864 0 0
0 Radek Bohunský 154824 868 872 0 0
0 Ondřej Winkler 284850 847 0 0
0 Tomáš Melša "Melůnes" 0 861 0 0
0 Petr Štolfa 0 858 0 0
0 Michal Horak 281444 850 897 0 0
0 Julius Nadberežný 69023 849 872 0 0
0 Michal Vojtíšek 193694 855 877 0 0
0 Michal Martínek "Meky" 201556 873 863 0 0
0 Václav Dočekal 231226 877 897 0 0
0 Jan Freiberk "Freiby" 267591 898 893 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Jaroslav Hyka 246927 803 790 0 0
0 Jan Vajda "Vajdik" 267718 774 0 0 0
0 Jiří Vaško 275026 766 813 0 0
0 Vlastimil Janda 91817 818 830 0 0
0 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 782 790 0 0
0 Ondřej Šauer 253655 847 837 0 0
0 Tomáš Damborský 208272 841 837 0 0
0 Pavel Marek 236993 742 739 0 0
0 Jiří Burýšek 270101 774 780 0 0
0 Daniel Kučínský 277529 795 759 0 0
0 Radek Marek 237036 790 800 0 0
0 Jakub Postler 270592 756 777 0 0
0 David Novák 203052 786 796 0 0
0 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 804 829 0 0
0 Ondřej Zatloukal "Kačus" 103582 828 849 0 0
0 Jiří Feix 261281 690 691 0 0
0 Pavol Urban 282219 853 859 0 0
0 Roman Cabejšek 0 748 0 0
0 Roman Haluzík "Haluz" 0 828 0 0
0 Lukáš Hanák 0 795 0 0
0 Marek Martínek 0 759 0 0
0 Lukáš Entrichel 0 768 0 0
0 Tomáš Komoň 0 791 0 0
0 Miroslav Pavláček "Mirec" 0 775 0 0
0 Michal Sviták 122508 692 631 0 0
0 Petr Miketa 0 798 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Nikol Mikuláštík 226071 803 830 0 0
0 Jarmila Havířová 62762 854 861 0 0
0 Barbara Ráčková 233444 868 864 0 0
0 Barbora Žák Havlová 222825 810 820 0 0
0 Lenka Vondrová 122293 861 858 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Celkem +/-
0 Mikuláštík Michaela 257378 643 688 0 0
0 Monika Rullová 225523 733 747 0 0
0 Ladislava Slezáková 255800 757 727 0 0
0 Michaela Valla Rullová 0 776 0 0
0 Hana Balcárková 0 675 0 0

Flighty


Hřiště