SZDL 2023 powered by RPM Discs #6 Zámecký park Blatná

Datum 14.10.2023
Ligy ČADG 1
SeveroZápadní Discgolfová Liga 2023 powered by RPM Discs
PDGA C - Odkaz
Hřiště SZDL - dočasná hřiště
Ředitel turnaje Milan Tichý, #940: milan.tichy@dgc-kadan.cz; +420 724 687 522
Pomocný ředitel Karel Zdeněk s., # 512: karelzdenek@gmail.com; +420 604 770 055
Kapacita 60 hráčů

Informace

 

Zámek Blatná

 

Formát a pravidla turnaje

 • Turnaj bude hraný na 3x12 jamek.
 • Turnaje jsou hrány pod hlavičkou ČADG.
 • Hraje se dle aktuálních pravidel PDGA a současně také podle Soutěžního manuálu PDGA.
 • Na turnaje hrané pod hlavičkou ČADG, se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti viz. Dokumenty ČADG.
 • Registrace na turnaje bude probíhat na stránkách idiscgolf.cz
 • Výsledky všech turnajů budou započítány do celkového pořadí SZDL 2023

Registrace a kategorie SZDL 2023

Po celou sezónu bys měl už zůstat konzistentní a hlásit se vždy do stejné kategorie ve které odehraješ první turnaj, i když se výrazně zlepšíš nebo i zhoršíš a dle ratingu budeš už patřit do jiné kategorie.

 • MA1 - Hráči s ratingem 875↑ a výše.
 • MA2 - Hráči s ratingem od 815 do 874.
 • MA3 - Rating hráče od 756 do 814.
 • MA4 - Hráči, co ještě nemají český rating anebo je nižší než 755↓.
 • MJ18 - Všichni junioři, kterým nebude v roce 2023 osmnáct let.
 • Do jaké kategorie patříte, zjistíte dle svého českého ratingu, zde: www.dgolf.cz/cs/players/
 • Pokud ještě nemáš rating, tak po prvním odehraném turnaji tě zařadíme do kategorie, kam budeš správné patřit, a to podle výsledného skóre a přiděleného ratingu. (včetně bodů za ten již odehraný turnaj)
 • Ředitel turnaje jsi vymezuje možnost upravit přihlášení do dané kategorie.
 • Členové klubů Caurus Egra Cheb a DGC Ultimo Kadaň mají přednostní právo registrace.
 • Pro každý turnaj bude vyhrazeno 3 až 5 divokých karet.
 • Divoké karty budou uděleny nejpozději tři dny před turnajem.

* Co je český rating?

Jedná se o systém hodnocení výkonnosti hráčů dle jejich výsledků v jednotlivých soutěžních kolech. Český rating se v současnosti počítá z turnajů, SZDL, PDGL (Pražská discgolfová liga), TŮTA liga, a UDGL (Ústecká discgolfová liga). Jaký je tvůj rating (a jestli nějaký vůbec máš) zjistíš na webu www.dgolf.cz

Startovné

 • 220,- Kč pro všechny kategorie. Junioři 160,- Kč 
 • Platbu startovného preferujeme uhradit do 10 d od registrace na účet 2802534222/2010.
 • Při neuhrazení do deseti dnů od registrce budete přesunuti na konec startovní listiny.
 • (Netýká se hráčů kteří si domluví platbu individuálně na místě) 
 • Ve výjimečných případě po telefonické domluvě lze uhradit na místě. Platba na místě bude zpoplatněna + 20,-Kč.
 • Nečlenové ČADG musí ke startovné zaplatit navíc 50,- Kč, jakožto jednorázový poplatek ČADG (který zahrnuje pojištění).
 • ACE POOL - 20,- Kč.
 • Do poznámky příjemci uveď název turnaje: SZDL Blatná + jméno a příjmení za koho je platba provedena, popřípadě + ACE (SZDL Blatná Jan Novák + Ace)
 • Hráči, kteří se přihlásí na poslední chvíli (1den před turnajem), pošlou emailem řediteli turnaje potvrzení o platbě, případně se s ním individuálně domluví na platbě jiným způsobem (např. v hotovosti na místě)
 • Pokud se na turnaj nedostavíte, aniž byste se předem odhlásili, nebo se odhlásíte 24 hodin před začátek turnaje, ztrácíte nárok na vrácení startovného.
 • Pokud se včas neodhlásíte a na turnaj nedorazíte, dostáváte první varovaní. A případné druhého provinění, bude automaticky následovala stop na další turnaje SZDL 2023.

ACE POOL

 • Za 20 Kč navíc ke startovnému můžeš zkusit svoji šanci, a pokud dáš během turnaje na jakékoli jamce eso, bereš všechny peníze, které se v rámci Ace Poolu vybraly. V případě, že eso dá více hráčů, dělí si pool rovným dílem. Pokud na daném turnaji eso nikdo nezavěsí, přelévají se vybrané peníze do dalšího turnaje.
 • platba převodem spolu se startovným
 • ACE POOL banku je momentálně ► 2620 ,- Kč

WINGMAN CTP - (Closest to the Pin)

 • Pro všechny kategorie na jamce - č.3
 • CTP je vložená soutěž, jejímž cílem je se dostat co nejblíže ke koši, a to prvním hodem. 
 • Vítěz obdrží disk od Wingmandiscs

TAG CHALLENGE

 • Pro první kolo je vyhlášena Tag challenge o tagy DGC Ultimo Kadaň a Caurus Egra Cheb.
 • Pro členy klubů Caurus Egra Cheb a DGC Ultimo Kadaň je tato soutěž povinná, pro ostatní dobrovolná.
 • Ráno při registraci odevzdejte tagy v turnajovém centru, nahlas jméno a číslo jednotlivých tagů.
 • Po obědové pauze před výhozem druhého kola si vyzvedni v turnajovém centru zpět tagy, které získáš na základě skóre v prvním kole (případně dvojkole, když se půjdou první dvě kola najednou).

Rozdělení do flightu:

1. a 2. Kolo flighty rozděleny NÁHODNĚ nebo dle PŘÁNÍ (vaše požadavky zasílejte do 12.10 do 20:00) na pozdější požadavky nebude brán zřetel

3. Kolo flighty podle KATEGORIE a VÝSLEDKU

 

Ocenění jednotlivých turnajů

 • Na každém turnaji budou vyhlášeni nejlepší tři hrací z vyhlášené kategorie pro SZDL, kteří získají diplom, medaili a vítěz věcnou cenu.
 • Pro všechny zúčastněné Losovačka

 

Layout hřiště: 

SZDL 2023 powered by RPM Discs #6 Zámecký park Blatná aneb Šíleně smutná princezna 😊

 

Par 43, 1415 m

 1. Princ Václav, Par 3, 63 m
 • OB - Viditelná hranice rákosí a voda po levé straně
 • OB - Betonová skruž a dřevěné ohraničení stromků
 • OB - Ohrada pro Alpaky
 1. Princezna Helena, Par 4, 150 m
 • OB – Cesty okolo celé jamky
 • Pozor na návštěvníky parku
 1. Král Dobromysl Veselý, Par 3, 60 m
 • OB – Cesta vpravo
 • CTP Wingman
 1. Kat, Par 4, 105 m
 • OB – Plot po levé straně
 • Prosím o zvýšenou bezpečnost, po stranách jamky se nachází sráz a cca uprostřed jamky a okolí koše jsou větší kameny, plus menší skalnatý útvar a rokle napříč jamkou
 1. Martin Chechtal, Par 3, 83m
 • Hraje se z kopce přes cestu
 • Koš za cestou mírně doprava mezi stromy
 1. Chůva, Par 4, 120 m
 • OB – Cesta za košem
 • OB – Cesta po pravé straně
 1. Kokoška z Kokořína, Par 3, 77 m
 • OB – Voda vlevo
 • OB – dřevěné ohraničení stromků
 • Za cestou vlevo vyšší rákosí a tráva použij spotera
 1. Rádce Iks Par 3, 105 m
 • Koš u vyvráceného stromu
 • Zvýšená bezpečnost nerovné terénní valy
 1. Rádce Ypsilon Par 4, 140
 • Koš za vyvráceným stromem vlevo
 • Zvýšená bezpečnost nerovné terénní valy
 1. Král Jindřich Spravedlivý, Par 4, 137 m
 • Mandatory - Strom u cesty, 87 m od výhoziště povinnost hrát zprava
 • Hraje se přes cestu, Pozor na návštěvníky parku, použij spotera
 • Přechod na další jamku, od koše se dej rovnou doprava na cestu, jinak hrozí že spadneš do potoka
 1. Kujme pikle, Par 3, 75 m
 • Double mandatory 30 m od výhoziště
 • OB – Cesta vlevo, Pozor na návštěvníky parku.
 • OB - Dřevěné ohraničení stromků
 1. Znám jednu starou zahradu, Par 5, 255 m
 • OB – Cesta vpravo, Pozor na návštěvníky parku.
 • OB – Voda
 • Mandatory - slabší strom, 87 m od výhoziště povinnost hrát zleva

 

Skóring:

 • Zapisování scóre bude čistě elektronické, live-skóring na stránkách idiscgolf.cz, a zároveň na U-Disc.

Možnost Parkování:

 

Harmonogram:

Ráno při příchodu na nádvoří zámku, obdržíte identifikační náramek, ten slouší ke vstupu do parku, tak i pro využití toalet, kde je potřeba jsi vyzvednout si žeton v kavárně Oh My Deer Café

Je orientační a může se před turnajem i v průběhu turnaje změnit.

 • 8:00 - Sraz a Registrace hráčů v TC.
 • 8:15 - Players Meeting
 • 8:45 - Výhoz 1.kola + 2.kola
 • Ihned po odehrání druhého kola započne obědová pauza cca 60 až 90 minut podle časové situace 
 • Dle aktuální časové situace výhoz 3.kola
 • Vyhlášení výsledků proběhne cca půl hodinky po skončení 3. kola

Duch hry

Discgolf se obvykle hraje bez dohledu rozhodčího. Hra je založena na čestném jednání hráčů, jejich ohleduplnosti, sportovním chování a dodržování PDGA Oficiálních pravidel discgolfu. Všichni hráči by se měli chovat disciplinovaně, zdvořile a sportovně za všech okolností, bez ohledu na to, jak si konkurují.

 • Nahlásit porušení pravidel.
 • Přijmout ho.
 • Není to nic osobního, jsou to pravidla.
 • To je duch hry zvané discgolf.

Kodex discgolfisty

 1. Hraj s rozumem: NIKDY neházej, když mohou být ohroženi ostatní hráči, diváci či jiní návštěvníci areálu. Neházej na místo, kam nevidíš. Využij spottera.
 2. Respektuj hřiště: Dodržuj všechna zveřejněná pravidla. Nevyhazuj odpadky tam, kam nepatří, netvoř graffiti ani jinak nenič vybavení parku či rostlinstvo.
 3. Reprezentuj discgolf: Buď milý a zodpovědný. Uč ostatní

Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MJ18 160,- Kč 210,- Kč -
MA4 220,- Kč 270,- Kč -
MA3 220,- Kč 270,- Kč -
MA2 220,- Kč 270,- Kč -
MA1 220,- Kč 270,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
13.09.2023 20:00 - 16.09.2023
Hráč je členem klubu: Discgolf Club Ultimo Kadaň
Hráč je členem klubu: Caurus Egra

Registrační fáze 2
17.09.2023 20:00 - 12.10.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Josef Soukup 218216 863 869 MA2 BudweisDC Wild card
2 Jiří Texl 799 MA3 Wild card
3 Eva Bínová 69385 860 859 MA1 BudweisDC Wild card
4 Vlastislav Novák 126334 840 825 MA2 CaurusEgra Registrovaný
5 Marian Borša 132962 854 839 MA2 CaurusEgra Registrovaný
6 Václav Tyburec 96514 860 876 MA2 CaurusEgra Registrovaný
7 Milan Tichý 99409 775 786 MA3 DGC Kadaň Registrovaný
8 Ondřej Dohnal 120553 860 852 MA2 DGC Kadaň Registrovaný
9 Lenka Tichá 149545 783 768 MA4 DGC Kadaň Registrovaný
10 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 857 864 MA2 DGC Kadaň Registrovaný
11 Vilém Dolejš "Vilda" 277010 832 836 MA4 Registrovaný
12 František Filip 113417 943 952 MA1 DGC Kadaň Registrovaný
13 Adam Filip 162587 830 827 MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
14 Karel Zdeněk 74868 879 884 MA1 CaurusEgra Registrovaný
15 Aleš Hepnar "Hepy" 236635 844 842 MA2 CaurusEgra Registrovaný
16 Karel Zdeněk "Kajda" 130911 672 695 MJ18 CaurusEgra Registrovaný
17 Petr Hruška 157959 851 863 MA2 CaurusEgra Registrovaný
18 Dušan Čonka 158188 944 946 MA1 CaurusEgra Registrovaný
19 Martin Salay "Máca" 835 MA3 CaurusEgra Registrovaný
20 Amálie Zdeňková 94333 720 695 MJ18 CaurusEgra Registrovaný
21 Petr Novotný ""Doktor"" 858 MA2 DGC Albium Registrovaný
22 Michal Novotný "Myšák" 249943 829 829 MA4 DGC Albium Registrovaný
23 Darina Černá 691 MA4 DGC Kadaň Registrovaný
24 Jaroslav Matras 204515 739 747 MA4 CaurusEgra Registrovaný
25 Miroslav Blažek 197038 855 861 MA2 DGC Albium Registrovaný
26 Filip Zavadil "neswing 🍺" 220548 865 865 MA2 Hunters St... Registrovaný
27 Petra Hájková 274107 787 796 MA4 DGC Albium Registrovaný
28 Romana Soukupová 701 MA4 Discgolf P... Registrovaný
29 Michal Soukup 275711 865 858 MA3 Discgolf P... Registrovaný
30 René Dvorovčík "Renda" 830 MA3 Hunters St... Registrovaný
31 Petr Smejkal 836 MA3 Hunters St... Registrovaný
32 Ondřej Dvorovčík 761 MJ18 Hunters St... Registrovaný
33 Michal Muchna "TILTmaster" 808 MA3 Discgolf P... Registrovaný
34 Marty Vainer 252780 896 892 MA1 Hunters St... Registrovaný
35 Jiří Pašek 116506 872 872 MA4 Hunters St... Registrovaný
36 Václav Sládek 862 MJ18 BudweisDC Registrovaný
37 Tomáš Smolík 252888 882 886 MA2 BudweisDC Registrovaný
38 Markéta Vopavová 252909 786 780 MA4 BudweisDC Registrovaný
39 Jan Mařík "Honza" 200376 865 874 MA2 Registrovaný
40 Ladislav Bartoň "Ládyn" 213474 843 835 MA3 Registrovaný
41 Dalibor Kloz "Dalík" 752 MA3 DGML Registrovaný
42 Eduard Černý 186688 921 924 MA1 DGC Kadaň Registrovaný
43 Tomáš Würll "Wampo" 278709 870 882 MA2 Discgolf P... Registrovaný
44 Martin Huráň 839 MA2 DGC Kadaň Registrovaný
45 Jiří Zeman "Francis" 238981 909 907 MA1 HotShots Registrovaný
46 Petr Laušman "Pankral" 853 MA4 DGML Registrovaný
47 Tereza Čonková 179635 860 857 MA2 CaurusEgra Registrovaný
48 Jan Fajtl 278704 797 827 MA4 Discgolf P... Registrovaný
49 Honza Fajtl 531 MJ18 Discgolf P... Registrovaný
50 Adam Ujváry "Wandam" 820 MJ18 DGC Kadaň Registrovaný
51 Jaroslav Fajtl "JaFa" 278707 744 738 MA4 Discgolf P... Registrovaný
52 Matěj Hříbal "matetisko" 274087 879 883 MA3 DGML Registrovaný
53 Petr Stejskal "Petřvald" 266135 822 833 MA3 DGC Praha Registrovaný
54 Josef Nepovím "(O)==---" 727 MA3 ---==(O) Registrovaný
55 Zdeněk Sedlák 135760 742 743 MA4 CaurusEgra Registrovaný
56 Petr Havránek "Havry" 834 MA3 Discgolf P... Registrovaný
57 Eva Marčišová 684 MA4 Discgolf P... Registrovaný
58 Sebastián Buček 805 MA4 Registrovaný
59 Radim Maňák 159552 872 872 MA1 PeaceEgg Registrovaný
60 Václav Bednář "Cooper" 120195 860 852 MA2 DGK Kladno Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Adam Filip 162587 830 827 44 44 45 133 +4
2 Václav Sládek 0 862 46 46 42 134 +5
3 Adam Ujváry "Wandam" 0 820 46 49 45 140 +11
4 Ondřej Dvorovčík 0 761 52 53 48 153 +24
5 Karel Zdeněk "Kajda" 130911 672 695 56 52 47 155 +26
6 Amálie Zdeňková 94333 720 695 59 61 54 174 +45
7 Honza Fajtl 0 531 75 76 73 224 +95
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jiří Pašek 116506 872 872 42 44 39 125 -4
2 Vilém Dolejš "Vilda" 277010 832 836 43 42 48 133 +4
2 Petr Laušman "Pankral" 0 853 42 45 46 133 +4
4 Michal Novotný "Myšák" 249943 829 829 50 48 45 143 +14
4 Sebastián Buček 805 47 47 49 143 +14
6 Petra Hájková 274107 787 796 48 47 50 145 +16
6 Jan Fajtl 278704 797 827 48 46 51 145 +16
8 Markéta Vopavová 252909 786 780 49 48 49 146 +17
9 Jaroslav Fajtl "JaFa" 278707 744 738 50 50 47 147 +18
10 Lenka Tichá 149545 783 768 47 51 50 148 +19
11 Zdeněk Sedlák 135760 742 743 47 52 52 151 +22
12 Jaroslav Matras 204515 739 747 53 50 56 159 +30
13 Romana Soukupová 0 701 53 54 54 161 +32
14 Darina Černá 0 691 52 57 54 163 +34
15 Eva Marčišová 0 684 55 57 53 165 +36
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Michal Soukup 275711 865 858 40 44 47 131 +2
1 René Dvorovčík "Renda" 0 830 40 45 46 131 +2
1 Matěj Hříbal "matetisko" 274087 879 883 44 41 46 131 +2
4 Petr Smejkal 0 836 47 44 45 136 +7
5 Ladislav Bartoň "Ládyn" 213474 843 835 44 46 47 137 +8
5 Petr Stejskal "Petřvald" 266135 822 833 43 43 51 137 +8
5 Jiří Texl 0 799 48 46 43 137 +8
8 Martin Salay "Máca" 0 835 47 46 45 138 +9
9 Michal Muchna "TILTmaster" 0 808 47 47 45 139 +10
10 Petr Havránek "Havry" 0 834 48 46 47 141 +12
11 Dalibor Kloz "Dalík" 0 752 46 49 50 145 +16
12 Josef Nepovím "(O)==---" 0 727 58 49 53 160 +31
13 Milan Tichý 99409 775 786 46 49 95 +9
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Miroslav Vlček "Vlčák" 118956 857 864 40 44 37 121 -8
2 Tereza Čonková 179635 860 857 40 41 42 123 -6
3 Miroslav Blažek 197038 855 861 42 40 45 127 -2
4 Tomáš Smolík 252888 882 886 43 43 42 128 -1
4 Jan Mařík "Honza" 200376 865 874 45 41 42 128 -1
6 Václav Tyburec 96514 860 876 44 44 42 130 +1
6 Václav Bednář "Cooper" 120195 860 852 44 43 43 130 +1
8 Josef Soukup 218216 863 869 45 46 40 131 +2
9 Petr Novotný ""Doktor"" 0 858 45 46 41 132 +3
10 Petr Hruška 157959 851 863 47 43 43 133 +4
11 Marian Borša 132962 854 839 48 42 44 134 +5
11 Aleš Hepnar "Hepy" 236635 844 842 45 41 48 134 +5
13 Filip Zavadil "neswing 🍺" 220548 865 865 49 44 43 136 +7
14 Tomáš Würll "Wampo" 278709 870 882 45 47 45 137 +8
15 Martin Huráň 0 839 46 45 47 138 +9
16 Vlastislav Novák 126334 840 825 45 50 47 142 +13
17 Ondřej Dohnal 120553 860 852 45 43 88 +2
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 František Filip 113417 943 952 35 39 35 109 -20
2 Dušan Čonka 158188 944 946 39 35 41 115 -14
3 Eduard Černý 186688 921 924 42 36 43 121 -8
4 Karel Zdeněk 74868 879 884 38 45 43 126 -3
4 Jiří Zeman "Francis" 238981 909 907 41 45 40 126 -3
6 Eva Bínová 69385 860 859 42 43 44 129 0
7 Radim Maňák 159552 872 872 42 47 41 130 +1
8 Marty Vainer 252780 896 892 46 44 42 132 +3

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MJ18MA1MA2MA3MA4 SZDL - dočasná hřiště Zámek Blatná 2023 12 43 1374
2 MJ18MA1MA2MA3MA4 SZDL - dočasná hřiště Zámek Blatná 2023 12 43 1374
3 MJ18MA1MA2MA3MA4 SZDL - dočasná hřiště Zámek Blatná 2023 12 43 1374