DGC Wild Eagles

Město Králíky
Rok založení 2014
Předseda Josef Hlava
Kontakt info@wildeagles.cz
Počet členů 8
ČADG členství
03591727
Photo

Informace o klubu

Klub Wild Eagles vznikl na podzim roku 2014, kdy byl zapsán do registru spolků. Základním účelem a hlavní činností spolku (klubu) je:

  1. provozovat discgolf a odbornou činnost v rámci zapojení do turnajů České asociace discgolfu, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
  2. vytvářet široké možnosti pro rozvoj discgolfu pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  3. provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá
  4. vést své členy a ostatní zájemce o discgolf k dodržování základních, sportovních, etických,estetických a mravních pravidel
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
  6. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji discgolfu, veřejného života a zdraví v místě své působnosti a zaměřovat se zejména na veřejně prospěšnou a osvětovou činnost

Členové

JménoPDGA #RatingČADG členství
Josef Hlava 67530880
Karel Hlava 68000870
Daniel Večeř 66296925
Hlava Jiří 75310866
Jan Křížek 00
Adéla Boušková 2556290
Marek Brůna 00
Ivana Doubravová 00