DGC Albium

Město Ústí nad Labem
Rok založení 2017
Předseda Ladislav Dragoun
Kontakt dgcalbium@gmail.com
Počet členů 38
ČADG členství
06579345
Photo

Informace o klubu

*english below

DGC Albium byl založen v roce 2017 partou kamarádů, kteří se rozhodli sdružit těch několik hráčů věnujících se tomuto, v tu dobu na severozápadu Čech ne úplně známému sportu.

Od té doby jsme ušli dlouhou cestu – dnes klub čítá už několik desítek hráčů nejen z Ústeckého kraje, ale také z Německa a Francie.

Zasloužili jsme se o výstavbu hřiště v Duchcově, v Bílině, nejnověji v Proboštově a při plánování hřiště v Teplicích.

Rozvoj discgolfu v regionu Ústeckého kraje je pro klub prioritou. Kromě pořádání discgolfových akademií (pro dětské kolektivy či firmy) a turnajů se snažíme dostat DG do místních škol. Máme za sebou organizaci tří DG akademií pro učitele tělesné výchovy a zprostředkování nákupu vybavení do více než dvanácti škol. 

Naším cílem je zvyšovat povědomí o tomto krásném sportu a podporovat výstavbu dalších hřišť v regionu Severozápadní Čechy.

Pro sezonu 2024 jsme pro hráče připravili:

UDGL - Ústecké discgolfové ligy (6 turnajů zaměřených především na nové a začínající hráče) hrané na nových hřištích či změněných layoutech a 

BBDL - Beyond Boundaries Disc Golf League ve spolupráci s německými kluby N8fiwa discgonauts a DGC Chaingaroos Cottbus (dva PDGA turnaje v ČR a dva v Německu)

PDGH - Páteční Discgolfové (Ná)Hody se svítícími "GLOW" disky

ZPT - Zasněžené Putters Teplice (turnaj s disky s rychlostí max. 3)

Baklažánské Doubles - Baklažáni počítají s oblíbenými turnaji dvojic

Okresní přebor základních škol v discgolfu - turnaj pro žáky ZŠ v rámci našeho projektu "Discgolf do škol"

Putovní pohár v Duchcově - tradiční poděkování městu Duchcov za postavení hřiště v parku B. Němcové

Christmas Osek Open - vánoční rozloučení se sezonou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The club DGC Albium was founded in 2017 by a group of friends whose goal was to unite all players in the Northwestern region of the Czech Republic, who love this amazing sport.

We have progressed a lot since then – nowadays the club consists of many players, not only from the Ústí region but from Germany and France as well.

We were the driving force in the process of creating and building a discgolf course in Duchcov, Bílina and most recently in Proboštov and in planning of a course in Teplice.

The development of the sport in Ústí region is a priority for our club. Besides discgolf clinics (for childern or commercial companies) and tournaments we try to get discgolf into local schools. We have already organized two clinics for secondary and highshool PE teachers and provided a support in purchasing of DG equipment for more than 10 schools.

Our goal is to raise awareness of this beautiful sport and to support the construction of new courses in the Northwest Bohemia region.

For the 2024 season, we have for you:

UDGL - the Ústí Disc Golf League (6 tournaments focused mainly on new and beginning players) and played on new siters or new layouts of regular courses

BBDL - the international Beyond Boundaries Disc Golf League in collaboration with the German Clubs N8fiwa discgonauts and DGC Chaingaroos Cottbus (2 PDGA tournaments in Czechia and 2 tournaments in Germany)

PDGH - Páteční Discgolfové (Ná)Hody (Friday Disc Golf Lucky Shots with "GLOW" discs)

ZPT - Zasněžené Putters Teplice (Snowy Putters Teplice - tournament with max. speed 3 discs)

Baklažán DOUBLES - the Baklažán (Eggplant) guys are ready for loved doubles tournaments

DG Secondary School Championship - for students 11-15 years old in the Teplice disctrict as our project "Disc Golf in Schools". 

Challenge Cup of Duchcov - our thanks to the City of Duchcov for installing the regular City Disc Golf Course ain the park of B. Němcová

Christmas Osek Open - the Christmas GOODBYE to the season

 


Členové

JménoPDGA #PDGA RatingČADG členství
Ladislav Dragoun 79067925
Martin Havel 00
Kateřina Linhartová 00
Vít Tišer 117257932
Marcela Tomášů 114302800
Vladislav Moník 00
Pepa Otta 00
Roman Sieber 00
Lynn Dragoun 00
Zdeněk Tomášů 00
Petr Vágner 00
Roman Hudek 00
Tomáš Skalka 130536881
Petr Škvarček 00
Stanislava Mužíková 00
Markéta Vágnerová 00
Irena Čepická 00
Petr Vágner st. 00
Jan Anděl 00
Vojtěch Šedivý 1353320
Miroslav Blažek 197038855
Jan Kluna st. 00
Petra Hájková 2741070
Vladimíra klementová 00
Petr Břížďala 00
Jan Kluna Jr 00
Michal Novotný 249943845
Jiří Böhm 256423854
Miloš Verner 256672791
František Tomeš 00
Tereza Konzalová 00
Tomáš Macháček 00
Petr Novotný 00
Daniel Blažek 00
Vlastimil Konšal 00
Matyáš Dragoun 00
Barbora Dragounová 00
Kristýna Jiříčková 00